Svaz provozovatelů venkovní reklamy

Venkovní reklama pomáhá - Dobrý AndělBillboardy od dálnic a silnic I. třídy příští rok možná nezmizíKampaň SPVR k podpoře bezpečnosti provozu

Vítejte na stránkách Svazu provozovatelů venkovní reklamy

Jejich prostřednictvím nabízíme nejenom informace o aktivitách našeho svazu, ale také reálný pohled na přínosy podnikání v oblasti outdoorové reklamy v širších souvislostech.

Návrh nových principů regulace venkovní reklamy

Rozbor stávajícího stavu

Na některých místech hlavního města Prahy došlo k přesycení venkovní reklamou. Podle názorů odborníků je přitom asi 30% této reklamy nepovolené.  Největší problémy způsobuje právě reklama nepovolená. Neprošla žádným schvalovacím řízením a nemohla tedy být v rámci tohoto řízení usměrněna do patřičných mezí. Majitel nepovoleného panelu svoje zařízení umísťuje pouze podle svého uvážení, bez ohledu na zájmy občanů Prahy. Jako první - ve své podstatě velmi účinný krok - se nabízí důsledné potírání nepovolené reklamy ze strany místních stavebních úřadů. Ze stavebního zákona k tomu mají dostatečné pravomoci.

čtěte více zde